wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem www.ah4m.pl  jest  zarejestrowany  w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne pod nr 6059/2002,  Właścicielem firmy jest Stanisław Dykiert , NIP 783-103-49-56, REGON 634262255. /* */ ,  nr telefonu 061 834 27 73, 0618435 935, fax 061 835 30 37
Równolegle ze sprzedażą internetową prowadzimy  sprzedaż bezpośrednią w sklepie detalicznym w Poznaniu , ul. 28 Czerwca 1956roku nr 169 w związku z czym wystawione w internecie towary nie zawsze mogą być dostępne "od ręki" Prosimy zatem przed wpłaceniem pieniędzy poczekać na informację z naszego biura co do dostępności danego towaru.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.ah4m.pl, są przetwarzane przez Agencja Handlowa 4M z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 169.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach  oferowanych przez sklep www.ah4m.pl
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania
Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Opisy i zdjęcia produktów
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.
Ceny
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.ah4m.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
Zamówienia
Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.ah4m.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
W przypadku odbioru osobistego w Sklepie Firmowym AH4M (opcja dostępna w koszyku), złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
Dostawa
Towar zamówiony w sklepie internetowym www.ah4m.pl dostarczamy kurierem DPD, chyba że klient życzy sobie inaczej, ale w takim przypadku należy dostawcę uzgodnić z naszym pracownikiem przed dokonaniem transakcji.
Na czas otrzymania przesyłki składa się:
- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
Sposoby płatności
Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
Przed wydaniem towaru Klientowi:
Przelew na rachunek bankowy Agencji Handlowej 4M
W momencie odbioru towaru:
Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu AH4m
Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do AH4M . Przeniesienie wierzytelności przysługującej AH4M  na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednia zgodą AH4M udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
Zwrot towaru
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
Zwrot towaru, odbywa się na koszt klienta. Zwracany towar, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy poniosła je AH4M, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, AH4M zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy poniosła je AH4M.
Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać na adres: ul. 28 Czerwca 1956r nr 169  61-515 Poznań, na koszt firmy AH4M lub nie odbierać przesyłki.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.  
Procedura reklamacji
Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa AH4M.  Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. AH4M rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Aby wysłać towar w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wcześniejszego kontaktu z naszym pracownikiem – telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Postanowienia końcowe
  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.ah4m.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
  4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
  5. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl